Sinds 2016 werkt de provincie aan het verbeteren van de N354 tussen Leeuwarden en Sneek. We willen de weg veiliger maken, maar ook rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid. Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken.
Start aanleg ovondes Raerd en Easterwierrum.
 
Afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen van de werkzaamheden. We verlegden de kabels en leidingen en brachten een laag zand aan om de ondergrond te laten inzakken.
 
Op 4 maart 2024 kunnen we starten met de aanleg van beide ovondes. We verwachten half mei de ovondes in gebruik te kunnen nemen.
 
Hinder
 
Tijdens de werkzaamheden is de N354 tussen Raerd en Easterwierrum afgesloten voor al het doorgaande verkeer. Dus ook voor fietsers en voetgangers. Autoverkeer leiden we om tussen de rotonde Dearsum en de kruising bij de “Blauwe tent”. Fietsverkeer en landbouwverkeer krijgen aparte omleidingsroutes.
Woningen en bedrijven binnen het werkvak krijgen een aanvullende brief van de aannemer met meer informatie over de bereikbaarheid.
Meer informatie
 
Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden aan de N354? Op https://www.fryslan.frl/n354-raerd-en-easterwierrum vindt u alle actuele informatie over dit project. Op deze pagina plaatsen we deze week ook het omleidingskaartje.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met ons klantcontactcentrum via provincie@fryslan.frl of bel naar 0582925925 van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren.
 
Met vriendelijke groet,
J. Hiddinga
Projectleider infra