Vanuit het dorpsbelang is de wens bij Gemeente Súdwest Fryslân gekomen om het Rode Plein Easterwierrum groener en aantrekkelijker te maken. De gemeente wil u als bewoner van Easterwierrum uitnodigen voor een digitaal bewonersoverleg, zodat de gemeente u kan informeren over de plannen.

Een groener plein

Het vergroenen van het Rode Plein past goed bij doelstellingen van onze gemeente. Meer groen en minder steen. Meer groen neemt meer water op bij hoosbuien, voorkomt hittestress en geeft een aantrekkelijkere leefomgeving. Bij het vergroenen van het Rode Plein houden we zoveel mogelijk rekening met het huidige gebruik van het plein, zoals het straatkaatsen. Drie varianten van de plannen zijn eerder al een keer op een dorpsvergadering gepresenteerd. Hier is één variant uitgekozen en gekeken of hier voldoende geld voor is. Het dorspbelang heeft zelf ook actief geld ingezameld om dit mogelijk te kunnen maken. Hier onder kunt u zien hoe het plein eruit komt te zien.

Digitaal bewonersoverleg

De gemeente wil graag meer vertellen over de nieuwe inrichting van het Rode Plein tijdens een digitaal bewonersoverleg. Tijdens dit overleg presenteren de gemeente haar plannen en kunt u hier op reageren. Het overleg vindt plaats op woensdag 9 juni om 16.30uur. U kunt zich aanmelden door te mailen naar secr.oudeoppenhuizerweg@sudwestfryslan.nl

U ontvangt dan een link zodat u kunt deelnemen aan het overleg.

Uitvoering werkzaamheden

De planning is dat de werkzaamheden na de bouwvak worden uitgevoerd.
Heeft u vragen?

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn op de digitale bewonersavond dan kunt u mailen naar r.bruin@sudwestfryslan.nl of contact opnemen met mevr. R. Bruin via het algemene nummer, 14-0515.