Merke 2016, Thema FAN FAN 10Op sneon 21 maaie 2016 is it tema fan de merke 2016 bekind makke troch de Merke Idols.

 

 

 

Alle Merkegroupies opgelet !

FAN FAN is it tema fan de Merke 2016!

De karavan en de Merke Idols binne der hielendal klear foar. Noch 106 nachtsjes sliepe … wêr bisto Fan Fan?


Merke 2016 ek fia Facebook te folgjen.