Scrooge

Kom op 21, 22 of 23 desimber nei de Tysker yn Easterwierrum foar toanielfoarstelling Scrooge. In super goed begjin fan de kryst 😃🎄✨ mei Toanielferiening Opnijforiene en Fanfare Ons Ideaal. Kaartferkeap Scrooge á € 7,50 p.p....

Weromblik merke 2018

Wat in prachtige kulturele binde ha wy hân. Ynmiddels is de Merke alwer in moanne lyn. Wat oerbliuwt binne de foto’s, filmkes en de herinnering…..in weromblik. https://www.easterwierrum.nl/merke-2018/ https://www.easterwierrum.nl/weromblik-merke/ Ha jo ek noch moaie foto’s...