Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de...

MTV nodigt tafeltennissers uit in vakantieperiode

EASTERWIERRUM – MTV’14 in Easterwierrum biedt vanaf 24 juli belangstellenden de kans om gedurende de vakantieperiode op woensdagavond te komen tafeltennissen. Sjoch foar it hiele artikel op understeande link https://sneekernieuwsblad.nl/artikel/1032897/mtv-nodigt-tafeltennissers-uit.html Mear ynformaasje oer MTV’14...