Easterwierrum – De gemeente Súdwest-Fryslân blijft de Spulwike financieel ondersteunen. Jaarlijks kan de organisatie van de Spulwike rekenen op een gemeentelijke bijdrage van 3.333,33 euro. Het gaat om een derde deel van het bedrag dat de Spulwike eerder kreeg van de gemeente Littenseradiel.

Een van de vaste locaties van de Spulwike is Easterwierrum. Dit dorp maakt deel uit van Súdwest-Fryslân. De andere dorpen, Weidum en Easterlittens liggen in Leeuwarden. Daarom geeft het college van Súdwest-Fryslân aan de Spulwike voor een derde te willen subsidiëren.

Burgermeester en wethouders vinden dat de Spulwike een positief effect heeft op de omringende dorpen en zijn inwoners. “Van het bestuur ging een enorme energie uit, maar financieel redden ze het nog niet alleen”, aldus het college. De jaarlijkse subsidie aan de Spulwike is in de lijn met het door de gemeenteraad vastgestelde harmonisatieplan, waarbij de beleidsregels op het terrein van sport, dorpshuizen en speelvoorzieningen van de voormalige gemeente Littenseradiel gelijk gesteld aan diie in Súdwest-Fryslân.

In het harmonisatieplan is de intentie uitgesproken om de Freulepartij in Wommels te blijven steunen met maximaal 2.000 euro. Dit bedrag ontving de organisatie van de jongens kaatspartij ook van Littenseradiel. Dat gebeurde door VIP-kaarten aan te kopen en een bijdrage voor de gastentent. Súdwest-Fryslân wil de freule ondersteunen met een jaarlijks bedrag aan subsidie.

De gemeente Littenseradiel kende een regeling jeugdsportsubsidie. Súdwest-Fryslân kende deze regeling niet. Dit betekent voor de sportverenigingen in de voormalige gemeente dat de jeugdsportsubsidie wordt afgebouwd. Dat gebeurt in drie jaar tijd. In 2022 stopt de jeugdsportsubsidie volledig.

Op ‘e Skille – Nûmer 21 – 31 oktober 2018 – Nijs – side 3