Kerk Easterwierrum geslotenSlútting fan de Koomsk Katolieke Tsjerke Easterwierrum, snein 20 januari ‎2013 078

Sinds zondagochtend 20 januari is de Heilige Wirokerk te Easterwierrum gesloten vanwege de sterk verminderde vitaliteit van de parochie en het geringe kerkbezoek. Bisschop De Korte ging voor in de slotviering, geassisteerd door pater Jaring de Wolff en pastoraal werkster Susan Boukema. Aan het einde van de viering is de godslamp uitgeblazen en zijn de cibories met het heilig brood naar de kerk van Wytgaard gebracht. Een week later vond daar de welkomstviering plaats voor de parochianen van Easterwierrum. Sluiting van de H. Wirokerk betekent immers niet het einde van de parochie: die gaat op in het samenwerkingsverband Om de Zuid, waartoe ook de parochies Jirnsum, Wergea/Warten en Wytgaard behoren. Zoalang er nog geen nieuwe bestemming voor het gebouw is, zal de kerk nog niet formeel aan de eredienst worden onttrokken. Fjouweresom, parochieblad Om de Zuid, Februari/Maart 2013.