Sic transit gloria mundi!Deze zegswijze kan men stellig ook toepassen op “De Dille”, een gehéél met klimop begroeide herberg aan de Sneekervaart, welke in de ouderwetsche strenge winters, toen de Friezen dagenlange tochten op de schaats maakten, een zeer gewild, druk bezocht ontspanningsoord was, waar het jonge volkje graag eenige uren met muziek, zang en dans doorbracht.
Voor den herbergier een gouden tijd! Gedaan is’t met de glorie! “De Dille” kwam onder den hamer en bracht slechts ƒ 888,- op. De Prins, 26-01-1929