Op 28 jannewaris 2017 op jûntiid wie de Rock ‘n’ Roll and Sixties band “Hayfever” yn de Tysker!

It trijetal brocht in oade oan de swingende jierren ’50 Rock en Roll en hippe jierren ’60 beat muzyk.

​Van Memphis Tennessee ta Liverpool!
Dit soarge foar in repertoire dêr ‘ t de grutste hits spile binne, dy ‘t werkenber wiene foar elkenien.

Ferskes fan Elvis Presley, Chuck Berry, The Beatles, Rolling Stones, CCR en noch folle mear.

Mear ynformaasje oer de band sjoch dan op www.hayfever.nl