Hjoed op woansdei 26 febrewaris is de fruithoeke realisearre neist de plúktûn. De fruitbeammen en strûken binne plante! Hjirûnder in oantal foto’s fan it plantsjen fan de Fruitbeammen en strûken.