EASTERWIERRUM LAAT JULLIE ZIEN OP DONDERDAG 16 APRIL TUSSEN 10:00 uur en 11:00 uur

Vanuit gemeente SWF doen wij mee aan het project “Fryslân fan Boppe”.

Een drone en helikopter vliegen de komende twee weken over Fryslân, om tijdens de coronatijd hoopvolle boodschappen van en door Friezen vast te leggen. Met ‘Fryslân fan Boppe’ krijgen mensen in de provincie de kans om de Mienskip een hart onder de riem te steken. Fryslân fan Boppe wordt mogelijk gemaakt door de Friese gemeenten, in samenwerking met de provincie, Leeuwarden-Fryslân 2028, Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant.

Vanaf 15 t/m 28 april wordt, op werkdagen, afwisselend met een drone en helikopter, in tien etappes de provincie gefilmd.

Mensen die aan de route wonen worden verzocht om vanuit de eigen tuin of het balkon te zwaaien en acties te organiseren, bijvoorbeeld met spandoeken, stoepkrijt of andere creatieve uitingen.

De routes
De eerste route die wordt gevlogen is de ‘Bevrijdingsroute’, die morgen begint boven Appelscha en eindigt in Leeuwarden. Een dag later wordt gevlogen over de route van de Slachtemarathon. In de tweede week volgen onder andere de Elfstedenroute (in etappes, dus wederom in SWF) en de Waddeneilanden. De routes worden telkens ‘s ochtends gevlogen.

  • Donderdag 16 april
    Op donderdag 16 april vliegt de helikopter de Slachte-route, van Oosterbierum naar Raerd, waarbij achtereenvolgens Tzummarum, Sexbierum, Wijnaldum, Herbaijum, Hitzum, Achlum, Arum, Lollum, Tzum, Kûbaard, Wommels, Easterein, Hidaard, Reahûs, Itens, Rien, Lytsewierum, Boazum, Britswert, Wiuwert, Easterwierum en Reduzum worden aangedaan.
    De helikopter vliegt tussen 9.00 en 10.00 uur ongeveer van Oosterbierum naar Tzum, tussen 10.00 uur en 11.00 uur wordt het tweede stuk gevlogen.

De beelden van de routes die iedere ochtend worden gevlogen, zijn dagelijks van 14.00 tot 16.00 uur te zien via lc.nl en Omrop Fryslân. Een impressie van de route is daarnaast iedere volgende dag in de Leeuwarder Courant te zien. Overige routes worden op een later tijdstip bekendgemaakt.

Verzoek
Op donderdag 16 april is de helikopter boven onze gemeente actief. Om een zo mooi en gevuld mogelijk beeld te verkrijgen, willen we dit initiatief graag aan jullie doorgeven en we hopen dat jullie dit willen delen in je dorp, wijk of stad via facebook of jullie eigen website. We hopen dat zoveel mogelijk mensen die op de route wonen mee willen doen en willen zwaaien of een boodschap willen laten zien. Via onze eigen SWF social media wordt bovenstaande ook gedeeld. Dit is dé kans om vanuit ons mooie gemeente SWF iedereen een hart onder de riem te steken!!