Dinsdag 5 juni a.s. wordt in It Dielshûs in Wommels ‘Praat met de raad’ gehouden. Raadsleden komen dan naar de inwoners toe, deze keer voor de inwoners in de regio van Wommels. Er geldt een vrije inloop voor deze avond.

‘Praat met de raad’ is een initiatief van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. Het doel van de gemeenteraad is om op een laagdrempelige manier met de inwoners van de gemeente in gesprek te komen over uiteenlopende onderwerpen. ‘Praat met de raad’ wordt op verschillende locaties in wijkgebouwen of dorpshuizen gehouden. Deze activiteit van raads- en commissieleden begint om 19.30 en duurt tot 20.30 uur. Belangstellenden hoeven vooraf geen afspraak te maken om er aan deel te nemen.

Burgers vinden het vaak een grote stap om in contact te komen met de leden van de gemeenteraad. Om de drempel naar dat contact te verlagen, komen raads- en commissieleden naar de inwoners toe. Dat gebeurt op locaties die hen vertrouwd zijn, bijvoorbeeld in dorps- of wijkgebouwen. ‘Praat met de raad’ is zeer informeel. Er is geen agenda, er hoeven vooraf geen afspraken te worden gemaakt en belangstellenden kunnen tijdens dat uur binnenlopen wanneer zij willen. Onder het genot van een kopje koffie kunnen de inwoners dan met de aanwezige raads- of commissieleden in gesprek gaan. Ook de onderwerpen voor zulke gesprekken staan niet vast; de bewoners bepalen zelf waarover zij met de raadsleden willen praten.

Tijdens deze informele bijeenkomsten is altijd een medewerker van de Griffie aanwezig. Belangstellenden kunnen hier ook meer informatie krijgen over het werk van de gemeenteraad en de verschillende activiteiten die voor en door de gemeenteraad worden georganiseerd.

Paul Beista
Secretaris Dorpsbelang Easterwierrum

www.gemeentesudwestfryslan.nl