EASTERWIERRUM Terwijl directeur Arnold Oosterdijk van scholenkoepel Kyk dinsdagavond bij de ouderavond van basisschool de Fôlefinne in Easterwierum heeft vastgehouden aan de vervroegde sluiting per 1 augustus 2023, gaan de ouders binnen de mede zeggenschapsraad en het dorpsbelang door met verzet. “Freedtejûn komme hjir fiif politike partijen mei ús praten”, zegt Liesbeth Speerstra, voorzitter van dorpsbelang. Politieke partijen FNP, PvdA, CDA, GroenLinks en Nieuw Sociaal willen informatie over de manier waarop zowel scholenkoepel Kyk als gemeente Súdwest-Fryslân zich hebben gedragen en welke fouten er zijn gemaakt.”Boppedat binne sy as partijen ek net bliid dat sy net iens op de hichte steld binne dat it plan fan de streekskoalle fan de baan is”, zegt Speerstra.

De ouderavond op basisschool de Fôlefinne in Easterwierrum was dinsdagavond druk bezocht. Bijna alle kinderen waren vertegenwoordigd door één of twee ouders. Slechts twee waren niet vertegenwoordigd, omdat hun ouders echt niet konden. Het geeft aan hoe belangrijk dit onderwerp voor de ouders is en het dorp is. Het leerkrachten team van de school was er ook bij aanwezig. Discussiëren over de aanstaande sluiting was volgens Speerstra niet mogelijk. “Kyk hâld gewoan fêst oan de datum, dêr falt net oer te praten. Wylst ik noch gjin rapport sjoen haw wêryn stiet dat lytse skoallen net goed binne. Wy as âlders hawwe ek allegar op in lytse skoalle sitten en binne ek goed te plak kaam.”

Scholenkoepel Kyk wil de Fôlefinne per augustus sluiten en bij de basisschool in Boazum voegen. De school van  Wiuwert is al bij de school van Boazum gevoegd. Het plan van en nieuwe streekschool, centraal gelegen tussen de drie dorpen, is van de baan. Dat komt de Easterwierumers rauw op het dak. “Op de streefdatum van 1 oktober 2022 hadden we nog voldoende leerlingen, dat betekent dat we voor het schooljaar 2023-2024 nog altijd verzekerd zijn van overheidsgelden. Er is dus geen financiële reden om na dit schooljaar al te sluiten”, zegt Willemijn Jonker – van Dennebroek van de medezeggenschapsraad.

Op 18 januari gaan dorpsbelang en de ouders van de  medezeggenschapsraad inspreken bij de commissievergadering van de gemeente Súdwest-Fryslân waarop de mogelijke sluiting per 1 augustus door de politieke partij en zal worden besproken. Ook de gemeenteraadsvergadering van 2 februari staat met grote letters in de agenda. Dorpsbelang en medezeggenschapsraad willen geen sluiting in  2023, het jubileumjaar van 150 jaar openbaar basisonderwijs in het dorp. Bovendien moet de school in Boazum nog een verbouwing ondergaan om de aanstaande extra kinderen te kunnen ontvangen. Qua verkeersveiligheid is het ook verre van ideaal voor de schoolkinderen, omdat er geen fietspad ligt langs de Slachtedyk tussen de dorpen Boazum en Easterwierrum.

Artikel: Sneeker Nieuwsblad – Donderdag 12 januari 2023 blz. 3