Hjirby nog efkes in reminder. It is al hast 1 jannewaris, Wolst do noch mei dwaan oan de audysjes foar it 30ste Berne Iepenloftspul, wachtsje dan net te lang mear mar jou dy op. Dit kin oant 1 jannewaris. It wurdt wer geweldich!!!!!!!

Mear ynformaasje www.berneiepenloftspul.nl