De ‘Corona-kopij’ voor de Doarpskrante stroomt gestaag binnen: Easterwierrum blijkt stiekem veel leuke schrijvers te hebben. Toch horen we ook vaak: “Ik wil wel iets aanleveren, maar ik kom er niet aan toe.” Dus rekken we onze deadline een beetje op: de dinsdag na Pasen moet dan toch écht alles binnen zijn. Is te doen toch?! Want die Coronaproof Speurtocht van de Activiteitencommissie hebben jullie toch binnen de kortste keren opgelost, dus dan kunnen jullie net zo goed even een stukje schrijven of een mooie tekening maken…. Verras ons, vinden we leuk! De redactie van Om ‘e Ald Toer.