In Raerd is het initiatief gestart voor nieuwbouwwoningen voor starters. Het is een sociaal project voor de startende jeugd uit Raerd, uit de omgeving van Raerd of met binding met Raerd. Deze woningen zijn tot nog toe alleen in kleine kring te koop aangeboden en op dit moment zijn ze op één na verkocht.

De deadline voor de inschrijving is 20 november 2023. Alle informatie over het plan, het huis, de inkomens- en andere voorwaarden zijn te vinden op www.raerd.com/informatie-nijbou-raerd/

Hier is ook het inschrijfformulier te downloaden en staan de contactgegevens van de werkgroep en de bouwer.