Hy en Sy - 2 MB31 jannewaris 2015 spyle it selsskip ‘Hy en Sy it stik “Alles op Oarder” yn De Tysker yn Easterwierrum.

Alles op oarder is in muzykfoarstelling oer de feroarings yn de hjoeddeiske maatskippij en wat dat mei ús docht. It iene is noch mar amper útfûn en dan wurdt der al wer wat oars betocht. Hoe moatte wy dat byhâlde?

Spul en sjongen: Greetje Wiersma-de Groot en Hette van der Wal

Muzikale begelieding: Bert Ponjee (gitaar), Jelmer van der Wal (Basgitaar), Piet Commandeur (Akkordeon) en Klaas de Jong (drums)

Oanfang 20.30 oere.

Persbericht na première – Nederlands

Parseberjocht nei premjêre – Frysk

Flyer_Alles op Oarder