Iens – De gemeente Súdwest-Fryslân draagt de kerktorens in Iens en Easterwierrum over aan de Stichting tot behoud monumenten Súdwest-Fryslân. De gemeente wil 280.000 euro beschikbaar stellen voor de restauratie van de kerktorens.

Na de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2018 gingen vijf monumenten over van de gemeente Littenseradiel naar Súdwest-Fryslân. Naarst de kerktorens in Iens en Easterwierrum ging het om de monnikmolen Rispens in Rispenserpolder bij Easterein, de Amerikaanse windmotor bij Itens en de grenspaal op de Slachtedyk bij Kûbaard.

De overdracht van de monumentale kerktorens in Iens en Easterwierrum aan de Stichting tot behoud monumenten Súdwest-Fryslân betekent dat voor onderhoud en restauraties subsidie kan worden aangevraagd bij de provincie Fryslân en andere fondsen. Gemeentelijke eigendommen komen daar niet voor in aanmerking.

Op ‘e Skille – Nûmer 19 – 30 oktober 2019 – Side 7