Maurits Zeinstra fan Easterwierrum wennet yn de pastory by de tsjerke en dêr hat er in prachtich plakje. Hy betinkt, makket en timmeret fan alles sels. Mar hy hat ek in hiel soad moaie ferhalen. Hea! fan 26 oktober 2015.