EASTERWIERRUM – De 80-jarige Koen Eekerk uit Easterwierrum is zaterdag benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat gebeurde bij de viering van het tienjarig bestaan van dorpshuis de Tysker. Burgemeester Johanneke Liemburg prees Eekerk voor zijn jarenlange inzet voor het dorp. Hij is niet alleen koster maar ook vrijwilliger binnen De Tysker en zet zich in voor het berne-iepenloftspul en tal van andere activiteiten. ,,Koen is in doarpsminsk. Hy stiet foar elkenien klear, altyd mei in fleurich sin en grutte belutsenens”, aldus Liemburg. Gepubliceerd  op 30 november 2014, 13:57, Leeuwarder Courant