Hallo dorpsgenoten, 

Vorig jaar hebben we vanuit stichting Doch Dyn Dream kerstbomen verkocht waarvan de opbrengst naar een project in Kenia is gegaan. Het geld is inmiddels goed besteed aan het bouwen en schilderen van een nieuw schoolgebouw, maar er is meer nodig, zo wordt momenteel gewerkt aan zelfredzaamheid door het aanleggen van gewassen en het bouwen van een kas met irrigatiesysteem. 

Vanwege het grote succes van vorig jaar kunt u ook dit jaar weer een Nordmannspar ten behoeve van de kinderen in Matunda, Keniabestellen. De boom is zonder kluit, tussen de 1.60 en 2 meter (eventueel is met kluit ook mogelijk, maar dan tussen de 1-1.20 meter), prijs is 35 euro, waarbij de winst naar de kinderen in Kenia gaat. De boom kan op 8 december worden opgehaald bij de familie Zijlstra op Tsjerkebuorren 1 in Easterwierrum (einde middag / begin avond). Bezorgen kan in Easterwierrum, voor een meerprijs van 2 euro.  

Bestel vóór 25 november je kerstboom via info@dochdyndream.nl of 0638505254. 

Alvast heel hartelijk dank, ook namens de kinderen! Uit naam van Doch Dyn Dream: Peter, Fetsje, Jelle, André & Tsjitske (en vanuit Mantgum Jehannes, Adelma, Bregt, Skelte & Wytske)