Easterwierrum, Korenmolen de Goede Verwachting.

De rogmolen is gebouwd in 1860 en geveild op 2 juni 1882. De molen ‘De Goede Verwachting’ werd bemalen door mulder J.A. Lont en werd in 1909 voorzien van een motoraandrijving. De molen brandde af op 16 februari 1915, vermoedelijk door het warmlopen van de as. De molenaar was Buwalda. De molen was verzekerd.

Bron De Molenaar 24-02-1915, Informatie van Erik stoop, 9 nov. 2011

Oosterwierum – Hedenmorgen, omstreeks 4 uur, werd de molenaar Buwalda door buren opgeklopt. Het bleek dat de koren molen in brand stond, maar tengevolge van het hevige vuur viel er aan blusschen niet te denken. De brandweer uit Rauwerd was evenwel spoedig ter plaatse, zoodat woning en schuur behouden konden blijven. Een vrij groote hoeveelheid fourage, benevens een 30-tal H.L. erwten en boonen gingen mede verloren. Naar wij vernemen dekt de verzekering de schade. Den vorigen dag had de molen tot’s avonds 8 uur gemalen. Vermoedelijk is de as warm geloopen. 16 februari, 1915

Foar mear informaasje is der in ferwysing nei de Molendatabase en sykje dan op ‘Easterwierrum’ of folgje disse link.