Fotoalbum Geart Siesling, 001, 13 februari 2013De vlaggen gingen uit. De gebroeders Cor en Frits Miedema uit Easterwierrum waren zo blij met de uitspraak van Raad van State over de aanleg van het bedrijventerrein in hun woonplaats dat er twee geplaatst werden met de tekst ‘It giet oan’. Het bedrijventerrein van 6000 vierkante meter komt ten noordwesten van het dorp. “We ha hjir tretjin jier mei oan de gong west”, zegt Cor Miedema. Samen met zijn broer runt hij Cofri Miedema, dat zich richt op de in- en verkoop van gebruikte en verhuur van landbouwmachines. De Miedema’s bouwen op het terrein een loods. Ook Bouwbedrijf Bootsma gaat op het bedrijventerrein een loods bouwen. De aanleg van het terrein had heel wat voeten in de aard. De plannen wijzigden steeds en tegen het plan werden bezwaren ingediend. Uiteindelijk besloot de Raad van State op 13 februari dat het plan mocht worden uitgevoerd. De grond was eerder eigendom van veehouder Jetze Dijkstra. “Ik ha tweintich jier by him wurke. Dat stikje grûn betsjut dus wol wat foar my”, aldus Cor Miedema. Op ‘e Skille, 13 februari 2013.

De foto’s binne makke troch Geart Siesling.