De gemeente Súdwest-Fryslân laat momenteel onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in de gemeente.

De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

 

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren eind november/begin december zes informatiebijeenkomsten voor de inwoners van onze gemeente.

Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio’s. U vindt bij via deze link een kaartje van de regio’s (en de dorpen en steden die daaronder vallen) en de planning voor de bijeenkomsten. Easterwierrum valt onder Regio 2 (Noordoost) en staat gepland op woensdag 28 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur) in het Partycentrum it Dielshûs te Wommels. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar inwoners zijn ook van harte welkom om bij één van de andere bijeenkomsten aan te sluiten. 
NB: De regio-indeling heeft te maken met een goede verwerking van de onderzoeksdata en is alleen bedoeld voor het woononderzoek.

In gesprek met onze inwoners

Tijdens deze bijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met inwoners in gesprek over relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Zoveel mogelijk inwoners bereiken

Wij maken voor het aankondigen van de informatiebijeenkomsten gebruik van onze website, een advertentie in de huis-aan-huis kranten en social media.

Planning informatiebijeenkomsten