BURGUM – Ids Willemsma gaat het kunstwerk maken dat op het aquaduct van Burgum komt te staan. De kunsternaar heeft zich laten inspireren door zowel het bovenaanzicht, als het zijaanzicht van de boot en de vorm van het zeil. Deze drie vormen heeft hij samengevoegd tot een abstract kunstwerk. Het kunstwerk van 6 tot 7 meter hoog wordt gemaakt van een rasterstructuur van Cortenstaal. Deze metalen legering wordt ook gebruikt in de grotere onderdoorgangen van de Centrale As, waaronder het aquaduct.

Aanvankelijk wilden veel Burgumers een kunstwerk in de vorm van een BM’er op de nieuwe brug maar dat ging niet door. Kunstenaar Willemsma heeft voor zijn kunstwerk de BM’er als uitgangspunt genomen, de zeilboot die in 1928 is ontworpen door Hendrik Bulthuis uit Burgum.

Kunstcommissie koos voor Willemsma
Drie kunstenaars mochten een schetsontwerp maken: Hanshan Roebers, Maarten de Reus en Ids Willemsma. De schetsontwerpen zijn beoordeeld door een kunstcommissie met vertegenwoordigers van dorpsbelang Burgum, Stichting Keunstwurk, de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel. De kunstcommissie bracht advies uit aan het college van B&W van Tytsjerksteradiel. Het college heeft het advies overgenomen en besloten Ids Willemsma opdracht te geven om het kunstwerk te maken.

Zodra de werkzaamheden aan het aquaduct zijn afgerond, wordt de exacte locatie van het kunstwerk bepaald

Waldnet – vr 18 maart 2016 10.20 uur