Onafhankelijkheidsfeest in Oosterwierum / Easterwierrum

De onafhankelijkheid na de Franse overheersing en de vestiging van het Oranjehuis in 1813 is verschillende malen herdacht. Het meest uitvoerig gebeurde dit tijdens het Eeuwfeest van 1913 met historische optochten in menig stad en dorp. Om zo’n feest te organiseren komt er heel wat kijken. Weken daaraan vooraf was iedereen in het dorp in de weer. Erepoorten moesten er gemaakt worden, palen gezet, waar de versiering aan bevestigd kon worden. Veel dames vervaardigden rozen van papier. Dat rozen maken was een kunstig werkje met vaak prachtige exemplaren. Het gebeurde in de school. Er waren heel wat rozen nodig voor de erepoorten en slingers, die aan de palen bevestigd moesten worden. Dirk Mink, (oud bewoner van Easterwierrum).

100 jaar geleden, feest in Oosterwierum

Oosterwierum, 25 Sept. Ons dorp heeft luisterrijk het onafhankelijkheidsfeest gevierd. Nadat door een tweetal herauten het begin van het feest was aangekondigd en de kerkklok de menschen te zamen had geroepen, werd een optocht gehouden, die aldus was samengesteld: herauten, u ruiters, het fanfarekorps Ons ldeaal, Sneeuwwitje met prinses en dwergie, schoolkinderen, geloof, hoop en liefde, De elf provinciën, Zwitsersche boerinneties, Moderne bruiloft, straattypen, versierde tilbury De vier jaargetiiden, versierde fietsen en tot slot een Zigeunerwagen, alles even echt en prachtig. Leeuwarder Courant, 28-09-2013

Achtergrond informatie Honderd jaar Koninkrijk der Nederlanden (1813 – 1913). Meer informatie NPO.