‘ Gouden Toer’ voor bouwcommissie De Tysker

Stoelen in het douchehokje en vrijwilligers die elkaar voor de voeten lopen. Dat alles ligt in het verleden. De Tysker in Easterwierrum is namelijk uitgebreid. De Easterwierrumers hebben in 2003 hun dorpshuis gebouwd. Om geld te besparen is toen bezuinigd op ruimte, vooral voor opslag. In de loop van de tijd bleek dat dit geen goede keuze is geweest. Bovendien was de akoestiek in de grote zaal niet zo goed. Daarom was het tijd voor aanpassing. De inwoners werkten in commissies aan plannen. Er werd subsidie aangevraagd en veel gepraat en geschreven. In 2009 kon de schop de grond in. Door de inzet van inwoners, fondsen, het plaatselijk bouwbedrijf en het installatiebedrijf kon het dorpshuis worden verbouwd. De officiële heropening van De Tysker was op 29 april 2010. Paarden speelden een belangrijke rol bij de plechtigheid en dat heeft alles te maken met de dorpsgeschiedenis. Easterwierrumers worden ook wel ‘Hynstetyskers’ genoemd, naar de paardenhandelaren die vroeger op de markt in het dorp hun paarden met een ‘tysker’ (zweep) aanmaanden. Voor een groot publiek en in de zonneschijn brachten daarom drie amazones een ‘Gouden Toer’ naar het dorpshuis. Voorzitter van dorpsbelang Anneke Ferbouwing fan de Tysker - apr-heropeningtysker-083-defMonsma overhandigde vervolgens deze prijs aan de bouwploeg als waardering voor het vele werk dat zij, met andere vrijwilligers, hebben verzet. Na een paar woorden was het tijd voor een rondleiding. Het resultaat mag er zijn. Korps, koor en toneel hebben een betere akoestiek, er is een behoorlijke opslagruimte bij gekomen en de keuken is vergroot. Het dorp kan weer een paar jaar vooruit! Doarpswurk, Nijsbrief juny 2010.

Van links naar rechts: Amazones: Hiske Gietema, Daniëlle Koster en Wietske Hettinga; Bouwploeg: Hedzer van der Meer, Julius Galama, Rintsje de Boer en Theo Visser (Jo-Albert Kooistra ontbreekt); Dorpsbelang: voorzitter Anneke Monsma

Uitbreiding Dorpshuis “de Tysker” Easterwierrum

Op 29 april is de oan- en ferbou fan multyfunksjoneel sintrum “de Tysker” yn Easterwierrum offisjeel yn gebrûk nommen. Easterwierrum (Hynstetyskers) hat wat mei hynders. Dêrom brochten trije amazônes yn wedstriidtenu in Gouden Toer nei “de Tysker”. Foarsitter fan Doarpsbelang Anneke Monsma oerlange de priis oan de bouploech as wurdearring foar alle wurk dat hja, mei in hiele protte frijwilligers, fersetten ha. Troch selswurksumheid, fûnsen en foaral de meiwurking fan boubedriuw Bootsma en ynstallaasjebedriuw Van der Meer koe dit projekt realisearre wurde. Korps, koar en toaniel ha no in bettere akoestyk, der is in flinke opslachromte bykommen en de keuken is fergrutte. Jûns wie der feest foar alle frijwilligers.