Vanaf maandag 07 september tot en met vrijdag 02 oktober 2020 is één rijhelft van De Dille afgesloten voor het verkeer. Het gaat hier om de rijrichting vanaf de kruising met de N354 Snitserdyk tot aan het dorp Easterwierrum. Voor de rijrichting vanaf het dorp Easterwierrum tot aan de kruising met de N354 Snitserdyk is er sprake van verkeershinder voor het verkeer. 

Om welke werkzaamheden gaat het?

Aan De Dille vinden nutswerkzaamheden plaats.

Zijn er verkeersmaatregelen?

Voor de afgesloten rijrichting vanaf de kruising met de N354 Snitserdyk tot aan het dorp Easterwierrum geldt een omleidingsroute. De omleidingsroute wordt op gele borden aangegeven. Verder worden er vooraankondigingsborden geplaatst.

De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. 

Heeft u vragen?

De werkzaamheden worden in opdracht van Liander uitgevoerd door Baas bv uit Drachten. Heeft u vragen over de werkzaamheden of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de contactpersoon van het werk de heer Tijmen van den Nagel van Baas bv via het telefoonnummer 06-83801202. Ook kunt voor vragen of meer informatie bellen met de heer Thijs Beekman van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.

Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/weg-werkzaamheden/ en op https://melvin.ndw.nu/public

Kaart wegafsluiting