Easterwierrum, verkeersafsluiting/verkeershinder De Dille, 07-09 t/m 02-10 2020

Vanaf maandag 07 september tot en met vrijdag 02 oktober 2020 is één rijhelft van De Dille afgesloten voor het verkeer. Het gaat hier om de rijrichting vanaf de kruising met de N354 Snitserdyk tot aan het dorp Easterwierrum. Voor de rijrichting vanaf het dorp Easterwierrum tot aan de kruising met de N354 Snitserdyk is […]

Project ‘Fryslân fan Boppe’

EASTERWIERRUM LAAT JULLIE ZIEN OP DONDERDAG 16 APRIL TUSSEN 10:00 uur en 11:00 uur Vanuit gemeente SWF doen wij mee aan het project “Fryslân fan Boppe”. Een drone en helikopter vliegen de komende twee weken over Fryslân, om tijdens de coronatijd hoopvolle boodschappen van en door Friezen vast te leggen. Met ‘Fryslân fan Boppe’ krijgen […]

Jildbedrach fan Rabobank foar it opknappen doarpsplein Easterwierrum

Op 4 april had it doarpsbelang Easterwierrum in Cheque krigen, ter waarde fan € 1250,- fan de Rabobank. Dit jildbedrach is bedoeld foar it opknappen fan ‘It Reade Plein’ yn Easterwierrum.  Bedankt derfoar namens Doarpsbelang Easterwierrum.        

Doarpshûs ‘De Tysker’ is de kommende tiid slúten

De behearskommisje en Doarpsbelang Easterwierrum ha beslúten it Doarpshús ‘De Tysker’ de kommende tiid te slúten i.f.m. it Korona firus.  De beheerscommissie en dorpsbelang Easterwierrum hebben besloten het Dorpshuis ‘De Tysker’ de kommende tijd te sluiten i.v.m het Corona-virus.

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Easterwierrum 27 feb 2019

Downloadversie verslag jaarvergadering Frank opent de vergadering om 20:00 uur en heet een ieder welkom op de jaarbijeenkomst. Speciaal welkom aan Lize Cnossen, Dorpencoördinator van de gemeente Súdwest Fryslân. Ook wordt dhr. van Dijk welkom geheten. Dhr van Dijk is gemeenteraadslid in de gemeente SWF voor Groenlinks. Vaststellen agenda De agenda wordt vastgesteld met als […]

Ontwikkeling streekschool

Op 14 januari jl. is de projectgroep ‘ontwikkeling streekschool’ van start gegaan. De deelnemende partijen op dit moment zijn afvaardigingen van MRren en dorpsbelangen uit Wiuwert, Easterwierrum en Boazum. De projectgroep gaat zich de komende tijd bezighouden met de ontwikkeling van een streekschool op een centrale plek tussen de dorpen. Tijdens bijeenkomsten die aan het […]

Nijjiersresepsje gemeente Súdwest-Fryslân

Containers en afval 2020

De hele afvalkalender is digitaal te vinden via onderstaande link: Containers en afval Gemeente SúdWest-Fryslân  

Aanvraag glazvezel Easterwierrum kan nog tot 1 oktober 2019

Steeds meer kernen dragen bij aan het benodigde percentage (35%)! Op dit moment heeft 17,9% van de bewoners binnen de bebouwde kom een abonnement afgesloten. Met nog 9 weken te gaan tot 1 oktober is dit een mooie tussenstand! Benieuwd hoe het ervoor staat in Easterwierrum? Bekijk het overzicht op website: https://glasvezelvoorsudwestfryslan.nl/steeds-meer-kernen-… Aanbod glasvezel binnen […]

Ferslach fan de ledegearkomste Feriening fan Doarpsbelang

Hjirby it Ferslach fan de ledegearkomste Feriening fan Doarpsbelang Easterwierrum op woansdei 21 febrewaris 2018 de jûns om 8.00 oere yn “De Tysker”. Download yn pfd-bestân.