(Weg)werkzaamheden Doarpsstrjitte

Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Easterwierrum, verkeersafsluiting deel Doarpsstrjitte, 23-06 t/m 04-07 2023’ die u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation/238868 van het verkeersstremming platform Melvin en in de bijlage.LET OP!!! De werkzaamheden op de genoemde dagen zijn kortdurend en er zijn verkeersregelaars aanwezig tijdens de werkzaamheden.  Contact Heeft u vragen […]

Notulen van Doarpsbelang 2022

Politieke partijen onderzoeken rol van Kyk

EASTERWIERRUM Terwijl directeur Arnold Oosterdijk van scholenkoepel Kyk dinsdagavond bij de ouderavond van basisschool de Fôlefinne in Easterwierum heeft vastgehouden aan de vervroegde sluiting per 1 augustus 2023, gaan de ouders binnen de mede zeggenschapsraad en het dorpsbelang door met verzet. “Freedtejûn komme hjir fiif politike partijen mei ús praten”, zegt Liesbeth Speerstra, voorzitter van […]

Sluitingsbericht van de Fôlefinne in de krant

Beste ouders en dorpsbewoners,   Vanmorgen zijn de MR en Dorpsbelang onaangenaam verrast door een sluitingsbericht van de Fôlefinne in de krant. Dit is niet volgens afspraak. Kyk heeft beloofd dat de ouders hierover als eerste zouden worden gecommuniceerd op de ouderavond van 10 januari. Kyk heeft zich kennelijk niet aan de afspraak gehouden.

Sterk staaltje zelfredzaamheid in Easterwierrum, waar dorpsbelang 75 jaar bestaat. ‘Op ien hân is te tellen wa’t yn it doarp nearne by sit’

Foto en tekst: Johan Vogelzang De 325 inwoners van Easterwierrum hebben sinds 75 jaar een dorpsbelang en dat wordt gevierd op zaterdag 1 oktober aanstaande, met een dag en avond vol festiviteiten voor jong en oud. Het feest vindt plaats in en rond het door de inwoners zelf gebouwde MFC De Tysker, één van de […]

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Easterwierrum

Verslag van DB jaarvergadering 2019 Verslag van DB jaarvergadering 2020

Iepening doarpsplein Easterwierrum

De vlag kan uit!

De dorpsvlaggen zijn binnen. Vers van de pers! De gevelvlaggen 100cm x150cm worden binnenkort bezorgd bij alle leden huis aan huis. Bent u niet lid van dorpsbelang en wilt u toch zo’n mooie vlag? Deze is voor €8,34,- af te halen op Fûgelsangleane 11. (gepast betalen)   Wilt u een grote vlag voor in uw […]

Wegwerkzaamheden tussen Sneek en Leeuwarden afgerond

SNEEK – Bewoners van Tsienzerbuorren barbecueden afgelopen vrijdag op de afgesloten provinciale weg (N354) tussen Sneek en Leeuwarden. Provincie Fryslân maakte de weg ter hoogte van Tsienzerbuorren veiliger. Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, voorzitter van dorpsbelang Reduzum Otto van der Meulen en wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden en wethouder Mirjam Bakker van Súdwest-Fryslân sloten de werkzaamheden, samen […]

Vergroenen Rode Plein Easterwierrum

Vanuit het dorpsbelang is de wens bij Gemeente Súdwest Fryslân gekomen om het Rode Plein Easterwierrum groener en aantrekkelijker te maken. De gemeente wil u als bewoner van Easterwierrum uitnodigen voor een digitaal bewonersoverleg, zodat de gemeente u kan informeren over de plannen. Een groener plein Het vergroenen van het Rode Plein past goed bij […]