Ynformaasje Ûndernimmersfûns Súdwest-Fryslân

Dokuminten ûndernimmersfûns: Húshâldelike regeljouwing Presintaasje ûndernimmersfûns

Werkzaamheden Raerd – Easterwierrum

 Sinds 2016 werkt de provincie aan het verbeteren van de N354 tussen Leeuwarden en Sneek. We willen de weg veiliger maken, maar ook rekening houden met de doorstroming van het verkeer en de leefbaarheid. Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken. Start aanleg ovondes Raerd en Easterwierrum.   Afgelopen jaar […]

AED Kursus

AED Kursus – Doarpsbelang Easterwierrum organisearret op 20 novimber wer in kursus AED, jûns yn de Tysker. Tiid: 19.00-21.30 oere. De training duorret 2,5 oere. Der is plak foar 6 minsken.   Opjaan kin by Liesbeth Speerstra.

Nieuwbouw voor starters in Raerd en omgeving

In Raerd is het initiatief gestart voor nieuwbouwwoningen voor starters. Het is een sociaal project voor de startende jeugd uit Raerd, uit de omgeving van Raerd of met binding met Raerd. Deze woningen zijn tot nog toe alleen in kleine kring te koop aangeboden en op dit moment zijn ze op één na verkocht. De […]

(Weg)werkzaamheden Doarpsstrjitte

Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de verkeersstremming ‘Easterwierrum, verkeersafsluiting deel Doarpsstrjitte, 23-06 t/m 04-07 2023’ die u vindt via de link https://melvin.ndw.nu/public/situation/238868 van het verkeersstremming platform Melvin en in de bijlage.LET OP!!! De werkzaamheden op de genoemde dagen zijn kortdurend en er zijn verkeersregelaars aanwezig tijdens de werkzaamheden.  Contact Heeft u vragen […]

Notulen van Doarpsbelang 2022

Politieke partijen onderzoeken rol van Kyk

EASTERWIERRUM Terwijl directeur Arnold Oosterdijk van scholenkoepel Kyk dinsdagavond bij de ouderavond van basisschool de Fôlefinne in Easterwierum heeft vastgehouden aan de vervroegde sluiting per 1 augustus 2023, gaan de ouders binnen de mede zeggenschapsraad en het dorpsbelang door met verzet. “Freedtejûn komme hjir fiif politike partijen mei ús praten”, zegt Liesbeth Speerstra, voorzitter van […]

Sluitingsbericht van de Fôlefinne in de krant

Beste ouders en dorpsbewoners,   Vanmorgen zijn de MR en Dorpsbelang onaangenaam verrast door een sluitingsbericht van de Fôlefinne in de krant. Dit is niet volgens afspraak. Kyk heeft beloofd dat de ouders hierover als eerste zouden worden gecommuniceerd op de ouderavond van 10 januari. Kyk heeft zich kennelijk niet aan de afspraak gehouden.

Sterk staaltje zelfredzaamheid in Easterwierrum, waar dorpsbelang 75 jaar bestaat. ‘Op ien hân is te tellen wa’t yn it doarp nearne by sit’

Foto en tekst: Johan Vogelzang De 325 inwoners van Easterwierrum hebben sinds 75 jaar een dorpsbelang en dat wordt gevierd op zaterdag 1 oktober aanstaande, met een dag en avond vol festiviteiten voor jong en oud. Het feest vindt plaats in en rond het door de inwoners zelf gebouwde MFC De Tysker, één van de […]

Verslag jaarvergadering Dorpsbelang Easterwierrum

Verslag van DB jaarvergadering 2019 Verslag van DB jaarvergadering 2020