EASTERWIERRUM – Met een speciaal voor de gelegenheid geschreven mini-openluchtspel viert de toneelvereniging van Easterwiernrm haar 65-jarig jubileum. Zeventien acteurs spelen ‘De Slach om Easterwierrum’ in een weiland bij d’Ald Toer, de kenmerkende toren van het dorp.

Toanielferiening Op Nij Foriene speelt sinds 1947 altijd Friestalige stukken. Meestal waren dat kluchten, maar de laatste tien jaar kiest de toneelclub ook voor andersoortige stukken. Zo werd meermaals samengewerkt met het lokale korps en maakten de jongeren uit het dorp al twee keer een film. Een opvallende voorstelling was ‘De Campingvlucht’, waarbij het publiek op een tribune door het dorp reed, terwijl de acteurs op straat en in tuinen speelden. “Troch mei ús tiid mei te gean, wolle wy it toaniel oantreklik hâlde om nei te sjen en oan mei te dwaan”, zegt voorzitter Wietske Cnossen.

Voor het jubileum werd dorpsinwoner Trudy de Vos gevraagd om een stuk te schrijven en te regisseren. Ze kwam met ‘De Slach om Easterwierrum’, over een toneelvereniging die 65 jaar bestaat en daarom een groot middeleeuws spektakel opvoert. Dat gaat echter niet zonder onderlinge strijd. Als de figuranten massaal corona krijgen, de burgemeester te laat komt voor de voorstelling en de acteurs zich tegen de regisseur keren, lopen de middeleeuwse verhaallijn en de hedendaagse perikelen steeds meer door elkaar.

Actief voor spelers en publiek. Met de voorstelling willen regisseur en toneelvereniging laten zien hoe toneel mensen met elkaar verbindt. “Seker by amateurtoaniel, wêr’t spilers ek meidogge, foar de geselligens”, zegt Trudy. “Fansels is der ûnderinoar gedoch, mar der binne ek grappen dy’t allinne de spilers begripe. Ta beslút stiet de hiele ploech der om mei elkoar it publyk te fermeitsjen.”

Aan het stuk werken 17 spelers mee. De jongsten zijn 14, de oudste heeft de pensioengerechtigde leeftiid bereikt. De meesten komen uit Easterwierrum, maar er zijn ook acteurs uit Easterein. “It is in geweldige ploech spilers, dy’t in soad wille ha mei elkoar”, zegt Wietske. In die zin heeft dit stuk al voor verbinding gezorgd. Nu de voorstellingen nog. Die zijn intensief voor spelers en publiek. De acteurs dansen, rennen, zingen, schreeuwen en vechten, en ook de toeschouwers krijgen een taak. De actie begint al voor de voorstelling, want het publiek verzamelt in dorpshuis De Tysker en wandelt daarna naar de speellocatie: een weiland met een tribune met uitzicht op een guillotine.

Voor mensen die slecht ter beeen zijn is er vervoer naar de speellocatie.

Easterwierrum
20 maaie 19:00 oere (generale rep.)
21 maaie 15:00 oere en 16:30 oere
Kaarten € 5,-
Reserveren opnijforiene@outlook.com

Bron: Op ‘e Skille | Nûmer 10 | 10 maaie 2022