In Nederland sluiten gemiddeld twee kerken per week. Om te voorkomen dat kostbaar religieus erfgoed verloren gaat, is er nu Kerkcollectie Digitaal. In de leegstaande Friese Sint Wiro-Kerk wordt druk geturfd.  Zie artikel 2015-12-15 Volkskrant – Dakloze godslamp en doopvont gaan digitaal – Sint Wiro-kerk

Het artikel is afkomstig uit de Volkskrant van 15 december 2015. Geschreven door Olaf Tempelman. Foto is van Harry Cock.  Op de foto: De religieuze voorwerpen van de Sint Wirokerk worden geïnventariseerd door Han Crombach, parochiaan Jan Terra en erfgoedspecialist Marc de Beyer.