Scrooge

Kom op 21, 22 of 23 desimber nei de Tysker yn Easterwierrum foar toanielfoarstelling Scrooge. In super goed begjin fan de kryst 😃🎄✨ mei Toanielferiening Opnijforiene en Fanfare Ons Ideaal. Kaartferkeap Scrooge á € 7,50 p.p....

Wintertraining keatsen

De kaatsvereniging Easterwierrum organiseert voor de jeugd winter training in de Tysker. De training zal gegeven worden door Hendrika Reitsma en de kosten hiervoor zijn € 7,50 voor 8 trainingen. De trainingen zullen plaats...

Weromblik merke 2018

Wat in prachtige kulturele binde ha wy hân. Ynmiddels is de Merke alwer in moanne lyn. Wat oerbliuwt binne de foto’s, filmkes en de herinnering…..in weromblik. https://www.easterwierrum.nl/merke-2018/ https://www.easterwierrum.nl/weromblik-merke/ Ha jo ek noch moaie foto’s...