In het jaar 2015 heeft de speeltuincommissie hard gewerkt aan het realiseren van een nieuwe speeltuin. Met als resultaat een mooie nieuwe speeltuin. Zonder financiële bijdrage van sponsoren en de inzet van alle vrijwilligers zou het niet mogelijk zijn geweest om de speeltuin te realiseren. Onze hartelijke dank hiervoor. Op vijdag 30 oktober 2015 om 16:00 uur is de speeltuin officieel geopend.