Jûn giet de foarstelling fan BIS net troch yn ferbân mei’t minne waar. BIS-try-out ferskood nei woansdei 21 juny 20:00 oere.