Nei in oantal wiken fan spanning, kin it wol as slagget it net, hat it bestjoer fan BIS de knoop troch hakt.

It Berneiepenloftspul fan 2020 “Troch de Raarder bosk” giet net troch!!!!!

Wy ferpleatse de produksje nei takom jier juny 2021.