Beste easterwierrummers/merkegangers,

Helaas hebben wij als merke-kommisje in overleg met het dorpsbelang besloten dat de merke dit jaar niet door zal gaan in verband het corona-virus. Wij vinden dit natuurlijk erg jammer. We verwachten dat het in september nog steeds niet mogelijk is om de merke te organiseren. Wij vragen u begrip te hebben voor deze beslissing. Wel zullen wij nog kijken naar de mogelijkheid om een gezellige dag of bijeenkomst te organiseren.

Met vriendelijke groet, 

De merke-kommisje