Op 10 novimber komme de bern by jo oan de doar ynstee fan 11 novimber.