BootsmaBouwbedrijf - Easterwierrum

Bootsma Bouwbedrijf

Doarpsstrjitte 8
9021 CL Oosterwierum
T: 058-2501325
F: 058-2501415
E: info@bootsmabouwbedrijf.nl
I: www.bootsmabouwbedrijf.nl

Autobedrijf Sypersma- Easterwierrum

Autobedrijf Sypersma

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk 1
9021 CV Easterwierrum
058 250 1215
E: info@autobedrijfsypersma.nl
I: www.autobedrijfsypersma.nl

De Follefinne Basisschool - Easterwierrum

Basisschool De Fôlefinne

Rydwei 3
9021 CT Easterwierrum
I: www.folefinne.nl
I: weromblik-skoalle-easterwierrum

DAT Tekstbureau - Easterwierrum

DAT Tekstbureau

Tsjerkebuorren 4
9021 CH Easterwierrum
T: 058 2501465
E: marja@dattekstbureau.nl
E: jan@dattekstbureau.nl
I: www.dattekstbureau.nl/

 

logo-eke

Enerzjy koöperaasje Easterwierrum

Skuorrehôfwei 21,
9021 CE Easterwierrum
T: 058-2501628

E: eke@kooperaasje.nl
I: www.kooperaasje.nl/eke

VanDerMeer - Easterwierrum

Installatiebedrijf
Fa. J. v.d. Meer & Zn.

Doarpsstrjitte 21
9021 CK Easterwierrum
T: 058 – 250 1228

Logo - Robert Terra

Robert Terra Hovenier

Robert Terra
T: 06 21805989
E: info@robertterrahovenier.nl
I: www.robertterrahovenier.nl

F.Miedema

F. Miedema dienstverlening

De eker 1,
9021 CD Easterwierrum
T: 0642947176
E: fmiedemadienstverlening@gmail.com
F: F-Miedema-dienstverlening

Peter Zijlstra Timmerbedrijf- Easterwierrum

Peter Zijlstra Timmerbedrijf

Tsjerkebuorren 1
9021 CH Easterwierrum
T: 06 34 50 42 59
E: pztimmerbedrijf@gmail.com

Audio Frysk - Easterwierrum

Audiofrysk

Útjouwerij fan Fryske harkboeken op cd of mp3
Audiofrysk is in inisjatyf fan DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4
9021CH Easterwierrum
T: 058 – 2501465
E: boek@audiofrysk.nl
I: www.audiofrysk.nl

Logo-Miedema-Automatisering 01

Miedema Automatisering

Problemen met uw computer? Miedema Automatisering heeft de oplossing.
Skuorrehofwei 6
9021 CE Easterwierrum
T: 058 250 1211
M: 06 212 34 907
E: info@Miedema-automatisering.nl
I: www.miedema-automatisering.nl

Drempelloos vakantiehuis Ievers - Easterwierrumkopie

Drempelloos vakantiehuis
Ievers in Fryslân

Fugelsangleane 9
9021 CR Easterwierrum
T: 0518-48 29 50
M: 06-29 054 024
I: www.ievers.nl

COFRI MIEDEMA Handel en Verhuur - Easterwierrumkopie

COFRI MIEDEMA Handel & Verhuur

Doarpsstrjitte 46
9021 CM Easterwierrum
T: 06 12378427 (Frits Miedema)
T: 06 44560225 (Cor Miedema)
E: fmiedema@hetnet.nl
I: www.cofrimiedema.nl

Logo-Melein-01

Hoveniersbedrijf T. Melein

Theo Melein
Dilledyk 18
9021CV EASTERWIERRUM

T: 058-2501568
E: info@hoveniersbedrijfmelein.nl
I: www.hoveniersbedrijfmelein.nl

Beista_Uitvaartzorg

Beista Uitvaartzorg

Fûgelsangleane 11
9021 CR Easterwierrum

T: 058 – 822 2280

E: info@beistauitvaartzorg.nl
I: www.beistauitvaartzorg.nl

Logo Theetuin en minicamping de Dille

Theetuin & minicamping De Dille

Tjitske Bootsma
Dille 3
9021 BH Oosterwierum
T: 06 30057451
I: www.dedille.nl
F: Facebook

Logo-Boersma-Schilders-Easterwierrum-Sologard-Wattyl

Boersma’s Glês- en Skilderwurk

Herman Boersma
Tsjerkebuorren 3
9021 CH Easterwierrum
T: 06-292 727 18 / 058-2600099
E: info@paint4u.nl
I: www.paint4u.nl
I: www.wattyl.nl

Tsjerkebier-logo

Tsjerkebier

Doarpsstrjitte 2,
9021 CL Easterwierrum

I: www.tsjerkebier.frl
F: Facebook Tsjerkebier

Johannes Dijkstra

Johannes Dijkstra, Schilder en restauratietechnieken

Skuorrehofwei 14
9021 CE Easterwierrum

T: 058-2501891

Logo_Wite_fugel_web_groot

Dûnspleats De Wite Fûgel

Tsjerkebuorren 9
9021 CH Easterwierrum 

T: 06-24401788
I: www.sacreddance-friesland.nl
F: Facebook De Wite Fûgel 

Dûnspleats De Wite Fûgel

Tsjerkebuorren 9
9021 CH Easterwierrum 

T: 06-24401788
I: www.sacreddance-friesland.nl
F: Facebook De Wite Fûgel