Âld Toer yn de steigers, 2006

Foto’s binne fan Tjitske Bootsma