Aesterwerim / Easterwierrum / Oosterwierum (Littenseradiel)

Het dorp wordt in 1275 aangehaald als Werum. Friese plaatsnamenOosterwerum vinden we in 1440. De oudste Friese variant is Aesterwerim uit 1441. Dergelijke varianten vinden we tot 1537. In 1511 wordt zowel Oosterwierum, Eesterwerum als Aesterwerum gespeld. De Friese variant aan het einde van de zestiende eeuw luidt Æsterwyrom. Vanaf het midden van de zestiende eeuw is Oosterwierum de meest gangbare vorm. Winsemius vergissing (het kan ook een zetfout zijn geweest) met Oesterbierum (1622), heeft voor veel verwarring gezorgd doordat de variant klakkeloos werd overgenomen en gelijkgesteld met Oosterbierum.

De oude kern van het dorp (tot in de achttiende eeuw ook benoemd als Oosterwierum) heet vandaag de dag Tsjerkebuorren en bestaat uit enkele boerderijen en een toren op het kerkhof. De terp waar het op ligt, werd als oud beschouwd, want in 1529 wordt van Oesterwierum Hoochterp gesproken. Het oude dorp ligt een 500 meter noordelijk van de huidige kern die op de kruising van de westelijke zeedijk en een afsluitdijk van de Middelzee is ontstaan en pas op negentiende-eeuwse kaarten met de oude dorpsnaam wordt benoemd. Van der Aa (1840) noemt die nederzetting nog Oosterwierumer Bruggebuurt.

Waarschijnlijk is het eerste stukje oost of east aan de naam toegevoegd om het onderscheid met Lytse Wierrum en Grutte Wierrum (verder naar het westen gelegen) duidelijk te maken. Het tweede stukje van de naam is het element wier, hier in een datief van de meervoudsvorm. Dat laatste houdt in dat de plaats waarschijnlijk uit meer dan één terp is ontstaan.
Friese plaatsnamen, Alle steden, dorpen en gehuchten, Karel F. Gildemacher, bladzijde 68.