Minze Dijksma hat al mear as tritich jier ûnderfining as gugelder. At it no giet om in bernefeestje of in bedriuwsfeest; hy fielt him oeral thús. Mei in kombinaasje fan magy en droege humor makket hy elk feest ta in sukses. Minze Dijksma begûn al op jonge leeftiid met gugeljen en al rap ûntwikkele hy in gehiel eigen stiel: gugeljen mei in protte humor. Dat levere him yn 1986 in earste priis op bij it Nasjonaal Kongres foar in originiele âlvestedetocht- ek.Yn 1994 wûn Minze mei in optreden yn de 5 uur-show de earste priis yn de talintejacht fan Barry Stevens.

De grute klapper foar Minze wie it Nasjonaal Gugel-kongres fan 1996 in Ljouwert. Hij wûn der mar ljefst fiif prizen, wêrûnder it Nederlânsk Kampioenskip.
Yn 2004 waar Minze op it Nasjonaal kongres opnij bekroane foar syn toanieloptreden!

Njoggen jier ferlien wie syn lêste optreden yn Easterwierrrum mar op 21 april stiet hy hjir wer op it poadium!