Bestel jo kaarten foar BIS Corp 9021 stjoer in mail nei bis.kaartferkeap@gmail.com
 
Der kinne kaarten besteld wurde foar de allerearste BIS film en tagelyk de 30e foarstelling fan it berneiepenloftspul.
 
De Tysker sille wy omtoverje ta in heuse bioskoopseal. Wat yn 2020 in jubileum wurde moast slache troch corona net, mar BIS is BIS net as it net yn mooglikheden tinkt en dat hat foar dit bysûndere jier laat tot it meitsjen fan in heuse film: BIS CORP 9021
 
 
Foar mear ynformaasje ferwize we jo nei de webside fan it berne-iepenloftspul.