Fûgelwacht_LogoUITNODIGING

14 april 1950 – 14 april 2000

Onze plaatselijke Fûgelwacht viert haar vijftigjarig bestaan.

Wij nodigen U van harte uit dit met ons mee te vieren in de Ald Skoalle te Easterwierrum op vrijdag 14 april om 20.00 uur.

Programma:

 1. Opening door voorzitter Joost Stoelinga en aanbieding eerste jubileumboekje.
 2. Pauze met lotenverkoop.
 3. Dia-serie van de BFVW over de nazorg van de weidevogels.
 4. Mini-symposium met als thema: “skries in mineur en hoe komt it mei de ljip en de ljurk?”
  • Panelleden:
   • de heer dr. ing A. Osinga, voorzitter van de BFVW,
   • de heer drs. U.G. Hosper, direkteur van het Fryske Gea,
   • de heer T. de Groot, natuurboer,
   • de heer van Dijk, regio-consulent van Vogelbescherming Nederland
   • en de heer Joost Stoelinga, voorzitter Fûgelwacht Easterwierrum.
 5. Verloting.
 6. Sluiting en dankwoord.
 7. Gezellig napraten.

Het bestuur ziet uit naar Uw komst’

Fan de Foarsitter, foarwurd jubileum 50 Fûgelwacht Easterwierrum

Jubileumboekje 50 jier Fûgelwacht Easterwierrum – 1950 – 2000

[gview file=”https://www.easterwierrum.nl/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/Fûgelwacht-Easterwierrum-50-jier-1950-2000.pdf” height=”500px” width=”100%” save=”0″]