Met dit bericht informeren wij u dat het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit heeft genomen om in Easterwierrum aan de oostzijde van Eker een parkeerverbod in te stellen. Het parkeerverbod wordt kenbaar gemaakt door middel van plaatsing van de borden E01 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Als wegbeheerder mogen wij niet zomaar een verkeersbord plaatsen. Daarvoor dienen wij de procedure van een verkeersbesluit te volgen. Dat houdt in dat het verkeersbesluit voor een periode van zes weken ter inzage ligt voor bezwaren. Het verkeersbesluit is op 14 juni aanstaande gepubliceerd in de Staatscourant. Ook is het verkeersbesluit 14 juni bekend gemaakt in Op`e Skille. Vanaf 15 juni is de bezwaarperiode van zes weken ingegaan. 

Verkeersbesluit parkeerverbod Eker Easterwierrum
Situatietekening parkeerverbod Eker Easterwierrum
Bezwaarmogelijkheid verkeersbesluit