Mark de Man uit Easterwierrum is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 22 november lijsttrekker voor de VVD Súdwest-Fryslân. De Man (29) is advocaat in Bolsward en is nu nog fractievoorzitter van de VVD in Littenseradiel.

Tweede op de lijst is Debbie Douwes uit Sneek, op drie staat de huidige fractievoorzitter Hielke Bandstra uit Workum, op vier staat Simon de Witte uit Ferwoude, op vijf Lianne Dijkstra uit Workum en Robin Osinga uit Hinnaard staat op nummer zes. Osinga is nu raadslid in Littenseradiel. Op zeven staat Bert Hagting uit Sneek en Franke Doting uit IJlst, oud-wethouder in Littenseradiel, staat op de achtste plaats. Op ‘e Skille, 14 juny 2017.