Goeiemiddei allegearre, fanwege de waarsomstandigheden en de berjochten fan ûngefear 4 oere hinne, kinne wy spytich genôch de foarstelling fannemiddei net troch gean litte. Moarn-te-jûn wurdt de foarstelling ynhelle.

Foar de lêste ynformaasje sjoch op www.berneiepenloftspul.nl