Slecht nieuws is goed nieuws, dus goed nieuws is slecht nieuws. De Pietje Bell van 2017 heeft een boodschap.

Rixt Oenema – Leeuwarder Courant – Cultuur – 20 juni 2017

Ha, daar heb je de mannen, met een grijns bewapend en over hun woorden struikelend van enthousiasme. Tegelijkertijd missen ze niets van wat er zich op het podium afspeelt tijdens de repetitie. Nu en dan roepen ze vanaf de tribune aanwijzingen naar de jonge spelers.

Romke Gabe Draaijer en Sjoerd Blom, jonge theatermakers, regisseren dit jaar BIS (Berne Iepenloft Spul) in Easterwierrum. Het dorp speelt een klassieker: Pietje Bell en de bende van de zwarte hand. Donderdag is de première van het Friestalige jongerenstuk. Het is voor de hele crew aanpezen tot die tijd. Sjoerd: ,,It is krap. We repetearje no alles mei-inoar en ik moat sizze: it is krekt at hawwe de bern in boost krigen.’’ Lees meer…..