BootsmaBouwbedrijf - Easterwierrum

Bootsma Bouwbedrijf

Doarpsstrjitte 8
9021 CL Oosterwierum
T: 058-2501325
F: 058-2501415
E: info@bootsmabouwbedrijf.nl
I: www.bootsmabouwbedrijf.nl

Autobedrijf Sypersma- Easterwierrum

Autobedrijf Sypersma

Autobedrijf Sypersma
Dilledyk 1
9021 CV Easterwierrum
058 250 1215
E: info@autobedrijfsypersma.nl
I: www.autobedrijfsypersma.nl

De Follefinne Basisschool - Easterwierrum

Basisschool De Fôllefinne

Rydwei 3
9021 CT Easterwierrum
T: 058 – 2501737
E: folefinne@gearhing.net
I: www.folefinne.nl

DAT Tekstbureau - Easterwierrum

DAT Tekstbureau

Tsjerkebuorren 4
9021 CH Easterwierrum
T: 058 2501465
E: marja@dattekstbureau.nl
E: jan@dattekstbureau.nl
I: www.dattekstbureau.nl/

 

Administratie en Advieskantoor Brandenburgh - Easterwierrum

Administratie & Advieskantoor Brandenburgh

Skuorrehofwei 21
9021 CE Easterwierrum
T: 058-2501628
F: 058-2893496
T: 06-11464745
E: info@brandenburghadm.nl
I: www.brandenburghadm.nl

VanDerMeer - Easterwierrum

Installatiebedrijf
Fa. J. v.d. Meer & Zn.

Doarpsstrjitte 21
9021 CK Easterwierrum
T: 058 – 250 1228

Hedys Pedicurepraktijk - Easterwierrum

Hedy’s Pedicurepraktijk

Hedy Witsmeer
T: 058-250 1116
E: hedyspedicurepraktijk@gmail.com

Yn e Steeg - Easterwierrum

Woonwinkel Yn`e Steeg

Doarpsstrjitte 25
9021 CK Easterwierrum
T: 06 51206032
I: www.ynesteeg.nl

Peter Zijlstra Timmerbedrijf- Easterwierrum

Peter Zijlstra Timmerbedrijf

Fugelsangleane 11
9021CR Easterwierrum
T: 06 34 50 42 59
E: pztimmerbedrijf@gmail.com

Audio Frysk - Easterwierrum

Audiofrysk

Útjouwerij fan Fryske harkboeken op cd of mp3
Audiofrysk is in inisjatyf fan DAT tekstbureau
Tsjerkebuorren 4
9021CH Easterwierrum
T: 058 – 2501465
E: boek@audiofrysk.nl
I: www.audiofrysk.nl

Miedema Automatisering - Easterwierrum

Miedema Automatisering

Problemen met uw computer? Miedema Automatisering heeft de oplossing.
Skuorrehofwei 6
9021 CE Easterwierrum
T: 058 250 1211
M: 06 212 34 907
E: info@Miedema-automatisering.nl
I: www.miedema-automatisering.nl

Drempelloos vakantiehuis Ievers - Easterwierrumkopie

Drempelloos vakantiehuis
Ievers in Fryslân

Fugelsangleane 9
9021 CR Easterwierrum
T: 0518-48 29 50
M: 06-29 054 024
I: www.ievers.nl

COFRI MIEDEMA Handel en Verhuur - Easterwierrumkopie

COFRI MIEDEMA Handel & Verhuur

Doarpsstrjitte 46
9021 CM Easterwierrum
T: 06 12378427 (Frits Miedema)
T: 06 44560225 (Cor Miedema)
E: fmiedema@hetnet.nl
I: www.cofrimiedema.nl

Logo-Melein-01

Hoveniersbedrijf T. Melein

Theo Melein
Dilledyk 18
9021CV EASTERWIERRUM

T: 058-2501568
E: info@hoveniersbedrijfmelein.nl
I: www.hoveniersbedrijfmelein.nl

logo-eke

Enerzjy koöperaasje Easterwierrum

Skuorrehôfwei 21,
9021 CE Easterwierrum
T: 058-2501628

E: eke@kooperaasje.nl
I: www.kooperaasje.nl/eke

Koffie_Theeschenkerij_Wolkom_Logo

Koffie En Theeschenkerij Wolkom

Tjitske Bootsma
Doarpsstrjitte 6
9021 CL Easterwierrum
T: 06 30057451
I: www.wolkomeasterwierrum.nl
Facebook

Logo-Boersma-Schilders-Easterwierrum-Sologard-Wattyl

Boersma’s Glês- en Skilderwurk

Herman Boersma
Tsjerkebuorren 3
9021 CH Easterwierrum
T: 06-292 727 18 / 058-2600099
E: info@paint4u.nl
I: www.paint4u.nl
I: www.wattyl.nl

Logo-MusicWall

Musicwall Geluid & Licht

Anton van der Wal
Dilledyk 16
9021 CV Easterwierrum
T: 058-2501830
E: musicwall@ziggo.nl
I: www.music-wall.nl

Johannes Dijkstra

Johannes Dijkstra, Schilder en restauratietechnieken

Skuorrehofwei 14
9021 CE Easterwierrum

T: 058-2501891

Logo_Wite_fugel_web_groot

Dûnspleats De Wite Fûgel

Tsjerkebuorren 9
9021 CH Easterwierrum 

T: 06-24401788
I: www.sacreddance-friesland.nl
F: Facebook De Wite Fûgel 

Logo-Rozenberg

Schoonheidssalon Rozenberg

Bûtewei 19
9021 CS Easterwierrum

T: 058-2501917